Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення


  Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.
  Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.
  Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.
  Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України‛.
  (Стаття 2 в редакції Закону N 2415-III від 17.05.2001) ( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) ( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 )


Главная страница


  ( У тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14.10.94 )
  ( У тексті Кодексу слова "службова особа" в усіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідних відмінках згідно із Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )
  ( У тексті Кодексу слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінено словами "районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" крім статей: 211-2, 211-6, 235 у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
  ( У тексті Кодексу слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці‛ замінено словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці‛ згідно із Законом N 2197-IV ( 2197-15 ) від 18.11.2004 )

  Перегланути інші статті КУпАП

Оставьте свой комментарий
Перейти на главную страницу сайта

  главная   опыт работы   опыт работы 2   работа милиции   юридическая консультация
  Примеры жизненных ситуаций   Карта сайта

#FFCCFF