Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення


  У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
  1) уповноважені на те посадові особи:
  органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 — 156-2, 159, 160, 160-2, 162, 164 — 164-11, 165-1, 165-2, 173 — 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 — 181-1, 181-3 — 185-2, 185-4 — 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 — 187, 188-28, 189 — 196, 212-6, частина перша статті 203, статті 204, 205 — 206-1, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20);
  органів державного пожежного нагляду (статті 164, 183);
  органів охорони здоров’я (статті 45, 46, 46-2, статті 167 - 170 (про правопорушення, пов’язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 — щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги); ( Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 )
  органів охорони культурної спадщини (статті 92, 188-33);
  органів державного енергонагляду (стаття 103-1);
  органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98, 101-103, 188-14;
  органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136, 141, 142);
  Державної інспекції зв’язку (статті 144 — 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв’язку), 188-7;
  органів у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6, 164-7);
  фінансових органів (статті 164, 164-1);
  підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103-1);
  підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138);
  органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1 — 42-3, 188-22);
  державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 42-1 — 42-3, 188-22);
  органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 41-1 — 41-3, 188-1);
  лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);
  державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-1);
  органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 164-14, 166-1 — 166-4);
  органів управління кінематографією (стаття 164-6 — в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 — в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 — в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі);
  органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204 — 206-1);
  Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 — в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 — в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 — в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 212-9);
  органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6);
  органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31);
  органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 — 163-4, 163-12, 164, 164-5, 177-2);
  органів рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 — в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);
  органів мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);
  органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91);
  органів повітряного транспорту (частина друга статті 112, частина третя статті 133);
  органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1);
  органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 107-1);
  інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина перша статті 96-1);
  Національного банку України (статті 163-12, 164-11, 166-7 - 166-8);
  органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 163-12, 164-12, 164-14);
  Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19);
  органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1);
  служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 90, 91);
  Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16);
  органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків — статті 44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7);
  спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 188-17, 212-4);
  ( Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
  підставі Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 )
  ( Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
  підставі Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 )
  органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6);
  секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-19);
  відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19); ( Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
  підставі Закону N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )
  підприємств і організацій, у віданні яких є об’єкти електроенергетики (стаття 185-12);
  спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166-10 — 166-12);
  Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 188-25);
  органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188);
  суб’єктів державного фінансового моніторингу (статті 166-9, 188-34);
  адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій (стаття 92);
  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12);
  органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188-27);
  2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104, частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 — 154, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159 — 160, 160-2, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5; статті 78 — 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов’язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);
  2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1);
  2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму (статті 212-11, 212-15 — 212-20);
  2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212-16 — 212-18, 212-20)";
  3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51, 179);
  4) посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать аеродроми (частини перша, третя, четверта і п’ята статті 111 (про порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках);
  5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);
  6) державні виконавці (стаття 188-13);
  7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185-5, частина перша статті 185-6);
  7-1) судовий розпорядник (стаття 185-3); (Частину першу статті 255 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом N 1435-VI від 03.06.2009)
  8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 185-4, частина друга статті 185-6, статті 185-8, 185-11);
  9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:
  член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4);
  громадський інспектор Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (стаття 92); ( Абзац пункту 9 частини першої статті 255 виключено на
  підставі Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 )
  10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-13);
  11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина друга статті 127-1, стаття 188-32, 188-35, стаття 212-3);
  12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 51-2).
  У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 — 244-19 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:
  1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);
  2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153 та 202);
  3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п’ята статті 116, частина друга статті 116-1, частина третя статті 116-2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130);
  4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77); ( Пункт 5 частини другої статті 255 виключено на підставі
  Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 ) ( Пункт 6 частини другої статті 255 виключено на підставі
  Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 )
  7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-66, 70, 76 — 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153);
  7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 — 53-1, 53-3, 53-4); ( Пункт 8 частини другої статті 255 виключено на підставі
  Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 )
  9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття 123);
  10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян (статті 120, 175, 188-8);
  11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов’язаними, призваними на збори, — частина четверта статті 122, статті 122-1, 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань); ( Пункт 12 частини другої статті 255 виключено на підставі
  Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 ) ( Пункт 13 частини другої статті 255 виключено на підставі
  Закону N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001 )
  14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 75, 76, 77-1, частина перша статті 85, стаття 89); ( Пункт 15 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 )
  16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195);
  17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 104-1);
  18) посадові особи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.
  У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.
  (Стаття 255 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11 від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від 12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 4982-11 від 25.11.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від 27.04.89, N 7545-11 від 19.05.89, N 8411-11 від 23.11.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 9280-11 від 14.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12 від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12 від 07.07.92, N 2704-12 від 16.10.92, N 2857-12 від 15.12.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 2992-12 від 04.02.93, N 3039-12 від 03.03.93, N 3134-12 від 22.04.93, N 3176-12 від 04.05.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від 11.11.93, N 3683-12 від 15.12.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4040-12 від 25.02.94, N 4044-12 від 25.02.94, N 155/94-ВР від 29.07.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від 19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 75/95-ВР від 28.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 296/95-ВР від 11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 489/96-ВР від 13.11.96, N 497/96-ВР від 14.11.96, N 23/97-ВР від 23.01.97, N 308/97-ВР від 04.06.97, N 651/97-ВР від 19.11.97, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98, N 352-XIV від 23.12.98, N 444-XIV від 18.02.99, N 557-XIV від 24.03.99, N 812-XIV від 02.07.99, 998-XIV від 16.07.99, N 1080-XIV від 21.09.99, N 1381-XIV від 13.01.2000, N 1580-III від 23.03.2000, N 1685-III від 20.04.2000, N 1744-III від 18.05.2000, N 1986-III від 21.09.2000, N 2056-III від 19.10.2000, N 2247-III від 18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III від 05.04.2001, N 2359-III від 05.04.2001, N 2360-III від 05.04.2001, N 2362-III від 05.04.2001, N 2550-III від 21.06.2001, N 2703-III від 20.09.2001, N 2747-III від 04.10.2001, N 2787-III від 15.11.2001, N 2888-III від 13.12.2001, N 2953-III від 17.01.2002, N 3048-III від 07.02.2002, N 394-IV від 26.12.2002, N 249-IV від 28.11.2002 — набирає чинності 11.06.2003 року, N 429-IV від 16.01.2003, N 548-IV від 20.02.2003, N 662-IV від 03.04.2003 — набуває чинності 01.08.2003 року, N 666-IV від 03.04.2003, N 676-IV від 03.04.2003, N 743-IV від 15.05.2003, N 749-IV від 15.05.2003, N 759-IV від 15.05.2003, N 1107-IV від 10.07.2003, N 1128-IV від 11.07.2003, N 1284-IV від 18.11.2003, N 1299-IV від 20.11.2003, N 1410-IV від 03.01.2004, N 1703-IV від 11.05.2004, N 1805-IV від 17.06.2004, N 2188-IV від 18.11.2004, N 2322-IV від 12.01.2005, N 2600-IV від 31.05.2005, N 2598-IV від 31.05.2005, N 2635-IV від 02.06.2005, N 2806-IV від 06.09.2005 N 2899-IV від 22.09.2005, N 3078-IV від 15.11.2005, N 3201-IV від 15.12.2005, N 3349-IV від 17.01.2006, N 3475-IV від 23.02.2006, N 3504-IV від 23.02.2006, N 424-V від 01.12.2006, N 577-V від 11.01.2007, N 622-V від 08.02.2007, N 695-V від 22.02.2007, N 956-V від 19.04.2007, N 1033-V від 17.05.2007, N 271-VI від 15.04.2008, N 586-VI від 24.09.2008, N 801-VI від 25.12.2008, N 885-VI від 15.01.2009, N 1180-VI від 19.03.2009, N 1254-VI від 14.04.2009, N 1386-VI від 21.05.2009, N 1508-VI від 11.06.2009, N 1825-VI від 21.01.2010, N 1827-VI від 21.01.2010, N 2181-VI від 13.05.2010, N 2258-VI від 18.05.2010, N 2299-VI від 01.06.2010, N 2374-VI від 29.06.2010, N 2430-VI від 06.07.2010, N 2453-VI від 07.07.2010, N 2479-VI від 09.07.2010, N 2511-VI від 09.09.2010, N 2518-VI від 09.09.2010, N 2558-VI від 23.09.2010, N 2677-VI від 04.11.2010, N 2735-VI від 02.12.2010, N 2808-VI від 21.12.2010, N 2947-VI від 13.01.2011, N 3045-VI від 17.02.2011)


Главная страница


  ( У тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14.10.94 )
  ( У тексті Кодексу слова "службова особа" в усіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідних відмінках згідно із Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )
  ( У тексті Кодексу слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінено словами "районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" крім статей: 211-2, 211-6, 235 у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
  ( У тексті Кодексу слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці‛ замінено словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці‛ згідно із Законом N 2197-IV ( 2197-15 ) від 18.11.2004 )


  Перегланути інші статті КУпАП
Оставьте свой комментарий
Перейти на главную страницу сайта

  главная   опыт работы   опыт работы 2   работа милиции   юридическая консультация
  Примеры жизненных ситуаций   Карта сайта