Конституція України


Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична,
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави
Стаття 5. Україна є республікою.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові
Стаття 12. Україна дбає про задоволення
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що
Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах
Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності
Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах,
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор

Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають
Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування,
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що
Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови,
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я
Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної,
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються
Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок
Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках,
Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні
Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі,
Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в
Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися

Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори,
Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з

Розділ IV ВЕРХНА РАДА УКРАЇНИ
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є
Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України -
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України
Стаття 80. Народним депутатам України гарантується
Стаття 81. Повноваження народних депутатів України
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії
Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не менш як
Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу
Стаття 89. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді
Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і
Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно
Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону
Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє
Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням

Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України
Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не
Стаття 105. Президент України користується правом
Стаття 106. Президент України:
Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з
Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень

Розділ VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній
Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники

Розділ VII ПРОКУРАТУРА
Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на
Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор
Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів

Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у
Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови
Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої

Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою

Розділ X АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою
Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію
Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки
Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне
Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:
Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво

Розділ XI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної
Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної,
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах
Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в
Стаття 146. Інші питання організації місцевого

Розділ XII КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом
Стаття 148. Конституційний Суд України складається з
Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України
Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України
Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням
Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням
Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного

Розділ XIII ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції
Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо
Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції
Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції

Розділ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її
Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним
Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Оставьте свой комментарий
Заходите в гости на мой сайт

  главная   опыт работы   опыт работы 2   работа милиции   юридическая консультация
  Примеры жизненных ситуаций   Карта сайта